De tien geplande schuurwoningen aan de Schelfhorst mogen er komen. Dat heeft de Raad van State beslist.

Verzoek afgewezen
De hoogste bestuursrechter van ons land besloot niet in te gaan op een verzoek van omwonenden om het bestemmingsplan voor de bouw in de ijskast te zetten. Het ging om een spoedzitting, omdat de bezwaarmakers menen dat het stuk grond een natuurgebied is. Zij wilden dat de bouwers onmiddellijk stoppen met de voorbereidende werkzaamheden.

Van Smeden
Ontwikkelaar Friesch Groningsche Schelfhorst CV kan nu dus doorgaan met de voorbereidingen van tien zogenoemde schuurwoningen op het voormalige campingterrein in Schelfhorst.

Rechter en staatsraad Lex Michiels stelde tijdens de rechtszaak vast dat ontwikkelaar Wijnand van Smeden niet voor het eind van dit jaar met de bouw van een tiental woningen zal beginnen. En dan zal de Raad van State waarschijnlijk al einduitspraak over het bouwplan hebben gedaan.

Teleurgesteld
De familie Arends, die de rechtszaak had aangezwengeld, was teleurgesteld dat de staatsraad het bestemmingsplan niet wilde opschorten. Het voormalige campingterrein moet terug aan de natuur worden gegeven, vindt de familie.

De bouw van nieuwe woningen is onaanvaardbaar, omdat die de omliggende natuur, zoals het Elsburger Onland, flink zou gaan aantasten.

Het terrein is al sinds 2003 niet meer als camping gebruikt en was in de loop der jaren flink begroeid geraakt. Intussen is ontwikkelaar Van Smeden al begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Hij is druk bezig met het dempen van een watergang over het terrein, het aanleggen van een weg en andere infrastructuur en het verleggen van de elektriciteitsaansluitingen.

Vergunningen onherroepelijk
Volgens de Raad van State heeft de gemeente Tynaarlo al aparte vergunningen verleend, die inmiddels onherroepelijk zijn geworden. De familie Arends ging er ten onrechte vanuit dat een schorsing van het nieuwe bestemmingsplan de werkzaamheden zouden blokkeren. Maar die werkzaamheden bleken ook al onder het oude bestemmingsplan te zijn toegestaan.

Sterker nog, het oude plan maakte zelfs de bouw van 75 recreatiewoningen mogelijk. Alleen is dat plan door de crisis van 2008 en 2009 gesneuveld, waarna de Friesch Groningsche Schelfhorst CV met het plan kwam om tien natuurwoningen te bouwen.

‘Mooi toch’
Ontwikkelaar Van Smeden was blij met de uitkomst: ‘Mooi toch.’ Hij gaat nu met de gemeente in overleg over een schetsplan voor de woningbouw. De kavels gaan pas in verkoop als de Raad van State later dit jaar een eindoordeel heeft geveld.

Foto: Cor Kalfsbeek

Bron: RTV Noord