De gedachte van één systeem leeft al langer. Zeker bij kleine luchthavens als Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport. Zij kunnen wel vluchten gebruiken, terwijl andere luchthavens als Schiphol en Eindhoven hun plafond hebben bereikt.

NVL
Binnen de Nederlandse vereniging van Luchthavens (NVL) is ook discussie geweest over deze herverdeling van capaciteit. De vereniging is een samenwerking van zowel de commerciële als de kleine luchtvaart.

De NVL heeft een advies opgesteld dat binnenkort bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur op het bureau ligt. In dit advies wordt de zogenaamde ‘systeemgedachte’ als oplossing gezien.

Van Nieuwenhuizen is bezig met het opstellen van een nieuwe luchtvaartnota, oftewel het toekomstplan voor de komende dertig jaar. De luchtvaart ligt daardoor onder vuur.

Plafond is bereikt in Nederland
Omwonenden klagen dat vliegvelden als Schiphol hun groeiplafond wel hebben bereikt. Zeker als het gaat om overlast. Bovendien is er de maatschappelijke discussie over milieuvervuiling door luchtvaart.

Door de capaciteit beter te spreiden over Nederland is er volgens Bowy Odink van Groningen Airport Eelde een oplossing. “We zijn er over in gesprek met luchthavens. Het is heel raar dat je op de ene plek capaciteit tekort hebt en op de andere te weinig. En dat je dat niet met elkaar opgelost krijgt.”

Lobby richting Den Haag
Groningen Airport Eelde probeert in gesprekken met het ministerie van Infrastructuur deze gedachte over het verdelen van capaciteit bespreekbaar te maken. Ook binnen de NVL, waarvan directeur Marco van de Kreeke van Airport Eelde overigens bestuurslid is.

Volgens commercieel manager Odink van Eelde is het ministerie positief over de ‘systeemgedachte’. “We moeten dit op het niveau van het ministerie oplossen. Bovendien merk ik in de gesprekken met Schiphol dat ze ook daar positief staan tegenover deze gedachte. En het ministerie vind dit ook een goeie denkrichting.”

Maar hoe krijg je het voor elkaar dat luchtvaartmaatschappijen dan toch kiezen voor een luchthaven als Eelde?
“Dwingen mag niet. Kijk maar naar Lelystad Airport. Maar je kunt ze wel lokken en motiveren om te verplaatsen. Maar die oplossing moet je als alle luchthavens wel willen.”

Maatschappijen verplaatsen niet zomaar
Bij SEO Luchtvaart Onderzoek in Amsterdam kijken ze met wat argwaan naar deze gedachte. Want dwingen om te verplaatsen is geen optie. Wat is dan wel de winst van een ‘systeem van luchthavens’? “In ieder geval de samenwerking”, zo zegt onderzoeker Joost Zuidberg van SEO.

“Je kan zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn, zodat maatschappijen kunnen kiezen”, zo zegt Zuidberg. “Maar een systeem van luchthavens leidt er niet direct toe dat maatschappijen massaal voor de regionale luchthavens gaan kiezen.”

Aantal klanten blijft gelijk
Maar volgens Zuidberg is er nog een belangrijk obstakel: de klanten. “Als luchthaven wil je verkeer aanbieden. Maar uiteindelijk moet daarvoor wel  markt zijn. Die markt wordt niet groter als je in een systeem gaat denken.”

Minister Van Nieuwenhuizen komt eind dit jaar met haar luchtvaartnota. Dan zal ook duidelijk worden hoe het Rijk tegen de toekomst van de luchtvaart en ook tegen de toekomst van Groningen Airport Eelde aan kijkt.

Foto en bron: RTVDrenthe