“Het leuke is dat je het met zijn allen doet.”

Dat het Timmerdorp populair is, is erg duidelijk: binnen 20 minuten was het aantal aanmeldingen op een zaterdagmiddag al op 170, het maximaal aantal deelnemers. 20 plaatsen waren gereserveerd door de gemeente Tynaarlo, voor kinderen die het op de een of andere manier niet kunnen bekostigen. Om mee te doen was het belangrijk er snel bij te zijn. Veel kinderen moesten dus teleurgesteld worden. Er staan vijftien kinderen op de wachtlijst die dus maar moeten afwachten of ze in mogen vallen.

Vanaf vandaag tot en met woensdag is er op het terrein bij het vliegveld het jaarlijkse timmerdorp. Nu alweer voor de vijfde keer, voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, van groep drie tot en met acht. Het enthousiasme om het te organiseren is ook groot. Een geestdriftig bestuur vertelt.

Zo ging het rollen
Annemieke van den Berg van Saparoea: “Vijf jaar geleden begonnen we er mee. We gingen altijd in Haren naar het Timmerdorp en dat vond ik geweldig. Toen heb ik contact opgenomen met TRIAS (brede welzijnsinstelling van de gemeente Tynaarlo in Vries) en ben met een jeugdwerker gaan kletsen, hoe gaan we dat doen. Toen zijn we scholen gaan benaderen.”

Ze wilde geen voorzitter worden, ze is meer de creatieve geest er achter. Het bestuur bestaat naast Annemieke, die de contacten met de pers doet, uit: Martijn Loenen, voorzitter, Marijke Brehen en Bettine Onnes beiden secretariaat, Pieter Belgraver, penningmeester en Ivonne Wessels, vrijwilligerscoördinator.

Martijn Loenen werd voorzitter. ”Zo is het plan ontstaan, Annemieke heeft bedacht, Zuidlaren heeft het, Vries heeft het, Haren heeft het, waarom is het niet in Eelde. Er blijkt in het verleden wel een speelweek geweest te zijn. Ik heb de voorzittersrol of projectleider op mij genomen, omdat ik dat vanuit mijn werk ook wel vaker doe. Je komt bij elkaar en ga je een plan maken. Je hebt grond nodig, materialen, kom je bij de gemeente, heb je vergunningen nodig. Zo gaat het rollen.” Annemieke: “We hebben veel hulp gehad van Zuidlaren. We hebben hun draaiboek gebruikt. Dat hebben we op hier toegepast. Dat scheelt zo veel.”

Nuttige adviezen
Ook van de Sesamacademie (club wijze ouderen die vrijwilligers adviseren) hebben ze nuttige adviezen gekregen. Annemieke: ”We zijn eerst een jaar bezig geweest om het draaiboek te vullen.” De bedoeling is dat iedereen met dat draaiboek zonder problemen aan de slag kan gaan om het Timmerdorp te leiden.

Er zijn meer dan 50 vrijwilligers bij het Timmerdorp. Martijn: ”De jeugd die het timmerdorp ontgroeid is, wil wel graag komen helpen. We hebben een groep van 17 jongeren van 14 tot 16. Op hun 16e gaan ze mee naar de volwassenen. We hebben nu twee jongens die het digitale aanmeldsysteem hebben gemaakt. Dat is heel goed gegaan en daardoor heb je als bestuur veel minder werk.”

Samenwerken
Annemieke: ”Het leuke van het Timmerdorp is dat kinderen van alle leeftijden en milieus en verschillende scholen met elkaar samenwerken. Dat was ook onze insteek.” Het project duurt drie dagen. Martijn: “Op de woensdag, de derde dag zijn de kinderen meestal wel uit getimmerd.”

De kinderen werken van 9 tot 3. De begeleiders langer. Annemieke: “Het leuke is dat je het met zijn allen doet, dat houd je op de been. Kinderen kennen je nog de rest van het jaar.” De organisatie krijgt veel gesponsord, kan ook veel materialen lenen. Annemieke: ”We hebben een hele nieuwe lichting kinderen. Nu waren zij eindelijk oud genoeg dat ze ook mochten.”

Het materiaal bestaat voor het grootste gedeelte uit pallets en losse stukken hout. Dat mag niet geverfd of geplastificeerd zijn. En het moet stevig zijn, de kinderen timmeren echte huizen in elkaar.

Bouwvergunning voor verdieping
De kinderen willen allemaal een verdieping bouwen. Daarvoor hebben ze wel een bouwvergunning nodig. Die wordt verleend door de bouwmeester Bert Mook, maar pas als alles stevig genoeg is.

 

Voor de kinderen is het heel belangrijk dat ze een bouwvergunning krijgen. Soms wordt die pas op woensdag verleend, dan kunnen ze de verdieping niet meer uitvoeren, maar dan hebben ze de vergunning wel, en dat is het belangrijkste.

De groepjes variëren van twee, drie tot zes, zeven. In totaal worden er 30, 40 hutjes gebouwd. De kinderen uit groep

8 bouwen vrij snel, die zijn dinsdagmiddag al vaak klaar. Ook wordt er nog wat aan de aankleding gedaan, met gordijnen en meubeltjes die ze zelf maken.

15 kilo spijkers in het gras
50 tot 70 kilo spijkers worden er gebruikt. Alles wordt netjes opgeruimd. Martijn: ”Vorig jaar hebben we nog 15 kilo spijkers uit het gras gevist. Dat doen we met magneetstokken. Dat doen de kinderen zelf.”

Uiteindelijk worden de hutten uit elkaar gehaald, opgestapeld, gaan in de container en worden afgevoerd. Annemieke: ”We kunnen ze helaas niet in de fik steken omdat we bij het vliegveld zitten. Anders hadden we dat graag gedaan.” De meubels die ze gemaakt hebben worden wel meegenomen. De kinderen zijn meestal niet bij de afbraak, die kunnen dat niet aanzien. De organisatie wacht met het afbreken totdat de kinderen weg zijn.

Er wordt in het Timmerdorp ook post bezorgd door een postbode. Er wordt iemand van de kinderen uitgekozen die postbode mag zijn. En er is een wand waar foto’s van het bouwen hangen.

Jongens en meisjes
Er zijn evenveel jongens als meisjes die bouwen. Marijke: ”Meisjes zijn meer van de details, jongens zijn vooral van groot.” De kinderen verzinnen wat ze nog meer kunnen doen. Zo nemen ze wel cakejes mee die ze verkopen.

Ze moeten wel kunnen samenwerken. Marijke: ”We sturen alleen op kinderen die niet in een groep passen.” Pieter: ”We sturen op veiligheid. Ruzie wordt niet getolereerd.” De groepen worden door de kinderen zelf samengesteld. De grootte van de groepen wordt door de organisatie wel in de gaten gehouden.

Stabiele organisatie
De gemeente ondersteunt het project met subsidie en er worden fondsen aangeschreven en ze hebben een loterij. Ze hebben veel aan de sponsoring van de ondernemers uit de omgeving. De pallets komen van de firma Faber uit Assen. De pallets, 300-400 stuks worden gebracht.

Het bestuur wil wel een stabiele organisatie. 

Annemieke: ”Het doel is ook om het steeds weer door te geven. Ik heb ooit gezegd als ik het ga opzetten, dan wil ik het voor 25 jaar.” De organisatie vergt één avond per maand, wat vaker als het evenement nadert. De laatste week voor het Timmerdorp zijn ze soms wel vier avonden in de week bezig.

Pas op woensdagmiddag is bezoek welkom
Tijdens het Timmerdorp is bezoek niet welkom, dat leidt maar af van de werkzaamheden. En sommige ouders kunnen het niet laten om hun kind te gaan helpen. Annemieke: ”Zo heb ik een wethouder weggestuurd, ik wist niet dat het een wethouder was.”

Op woensdagmiddag mag men van 14.00 – 15.00 uur wel komen. De ouders komen dan meestal, en het bestuur overweegt om de gemeenteraad en de wethouder die vorig jaar weggestuurd is uit te nodigen om te komen kijken. Tijdens de bouw zijn er bhv’ers aanwezig en twee EHBO’ers.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Voor het bestuur zoekt het timmerdorp nog mensen. Komende periode willen Pieter en Annemieke hun functie overdragen. Wie het leuk lijkt een bijdrage te leveren wordt zeker niet in het diepe gegooid. Je loopt een jaar mee om alle ins en outs te leren kennen. Pas als je het dan nog steeds leuk vindt, neem je de functie over. Pieter beheert de financiën, Annemieke bedenkt het programma, verzorgt de PR en regelt sponsors. Marijke: “We verwennen onze vrijwilligers gigantisch, want dan komen ze terug.”

Foto’s: Johan Wolfard (Timmerdorp 2018)