Het in 2012 opgerichte Popkoor YES! treedt morgen ook op tijdens het Koepeltjesfestival. Het enthousiaste koor bestaat uit ongeveer 30 leden, onderverdeeld in sopranen, mezzosopranen, alten en mannen.

Popkoor YES! staat onder enthousiaste leiding van Carola Tavenier en zingt vooral bekende recente en oudere popsongs. Gezellig samen zingen en swingen staat bij het koor voorop!

YES! treedt ongeveer 3 tot 5x per jaar op, zoals bijvoorbeeld tijdens het Koepeltjesfestival. Ook het optreden tijdens de WinterWelVaart in Groningen begint zo langzamerhand een traditie te worden. Maar ze worden ook gevraagd voor andere optredens, zoals onlangs nog in het UMCG.

Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in het schoolgebouw van obs De Westerburcht locatie ‘De Kooi’, Kooistukken 86. In principe wordt er tijdens schoolvakanties niet gerepeteerd. Als De Westerburcht aan de Jan Steenweg klaar is, gaat het koor daar repeteren.

Morgen brengen ze onder andere hun evergreen ‘Bruises’ van Train ten gehore, maar ook nieuw repertoire, zoals ‘Zoutelande’ van Bløf en de ‘Medley van overleden artiesten’.

Belangstellenden zijn altijd welkom om een repetitie bij te wonen om te kijken of ze lid willen worden van het koor. Momenteel kan het koor nog wel wat sopranen gebruiken.

Voor meer informatie: www.popkooryes.nl

Foto: Popkoor YES!