Het crematorium ‘Ommeland en Stad’ in Eelderwolde afficheert zich op de website als een duurzaam crematorium met de leus: ‘Bijzonder afscheid nemen’. Gastvrijheid staat centraal. De medewerkers bieden rust, ruimte en tijd. En dat is geen glad marketingpraatje, maar dat voel en ervaar je ook daadwerkelijk!

Dat krijgt het personeel ook vaak terug van familieleden die bij hen een dierbare hebben laten cremeren: “Het voelt hier bijna gezellig, niet alsof we in een crematorium zijn geweest. Jullie maken waar wat je zegt!”

Het crematorium dat sinds half december 2017 operationeel is, houdt woensdag 26 juni een Open Avond. Reden voor Dorpsklanken om een interview te houden met locatiemanager Antoinette Rutgers.

Bijzonder
Dat het een bijzonder crematorium is, blijkt al snel tijdens het interview. Omdat gastvrijheid en persoonlijkheid zeer hoog in het vaandel staan, zijn de (eerste) medewerkers juist niet afkomstig uit de uitvaartbranche. Ze zijn vooral geselecteerd als gastheer/gastvrouw om te voorkomen dat medewerkers vanuit hun ervaring in de branche zouden gaan zeggen: ‘Maar dit hoort zó!’

‘Ommeland en Stad’ staat vooral voor een persoonlijke uitvaart. Er is geen dichtgespijkerd protocol: alle ruimtes kunnen (voor zover technisch mogelijk) naar eigen wens ingericht en gebruikt worden. Toen tijdens de rondgang bleek dat de plechtigheid ook gewoon in de foyer gehouden kan worden en uw verslaggever vroeg of de kist daar dan ook kwam te staan, bleek dat ook het geval te zijn. En als het eventueel de wens van de familie was ­- zoals uw verslaggever ‘bij wijze van’ vroeg – zelfs op de bar.

Een ander bijzonder aspect is dat het een particulier crematorium is en dus geen deel uitmaakt van een grote, landelijke keten. Zij faciliteren alleen. De meeste andere crematoria bieden ook de dienstverlening (uitvaartverzorging) en verzekering. Anders gezegd: in feite huur je alleen het gebouw met personeel voor een bepaalde tijd.

Tijd en ruimte
Wat die tijd betreft: extra tijd kan kosteloos gereserveerd worden. Dat betekent dat er geen volgende groep staat te wachten. “Tijd,” zo geeft Antoinette Rutgers aan, “betekent hier niet alleen ‘op de dag zelf’, maar ook in de voorbereiding. En zeven dagen per week ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.”

Wat ook zeer opmerkelijk is, is dat het hele gebouw gebruikt kan worden. Een leuke anekdote in dit geval is, dat bezoekers na afloop wel eens hun jas zoeken. Zij verwachten dat die dan ergens anders hangt, omdat ze bij andere crematoria via een andere uitgang naar buiten gaan. Dat is in Eelderwolde niet het geval: je bent de enige gebruiker, dus blijven de jassen op dezelfde plek hangen en zijn in- en uitgang hetzelfde.

 

‘Ruimte’ staat hier niet alleen voor de fysieke ruimte, maar ook voor het contact met buiten. Zo is er in elke ruimte contact met de buitenwereld. Zelfs in de ovenruimte zit een groot raam! De aula valt wat dat betreft ook op: grote raampartijen zorgen ervoor, dat je zelfs het gevoel kan krijgen buiten te zitten. Zo heb je zicht op de grote (natuurlijke) tuin die bij het crematorium hoort. Ook de opstelling van de aula kan

zelf bepaald worden: de stoelen en banken kunnen neergezet worden zoals gewenst. En dan hebben we het nog niet eens over de aanwezigheid van een vleugel…

In het crematorium is maar één ruimte waar nabestaanden van meerdere overledenen elkaar kunnen tegenkomen. Dat is bij de vier opbaarkamers. Die ruimte is voor hen via een aparte ingang 24 uur per dag toegankelijk. Die kamers kunnen ook gebruikt worden als de plechtigheid niet in ‘Ommeland en Stad’ plaatsvindt.

Twijfel
De ruimte waar het uiteindelijk allemaal om draait in een crematorium, is voor veel mensen echter onbekend gebied: de ovenruimte. Zoals gezegd, zit in die ruimte ook een groot raam. Dat is niet voor niets: als de familie dat wenst, kan zij zelfs mee die ruimte in. Daar wordt ook veel gebruik van gemaakt en het wordt zeer gewaardeerd. In tegenstelling tot wat de meeste mensen er meestal van verwachten, is het geen ‘fabrieksruimte’. Het is een mooie ruimte, die de mogelijkheid geeft om echt op het laatste moment afscheid te nemen. Veel mensen weten niet dat dat kan en kiezen daarom voor een begrafenis. Daar kun je tenminste nog mee tot aan het graf. Na een rondleiding door het gebouw, hoort het personeel mensen nog wel eens zeggen: “Nu begin ik te twijfelen of ik nog wel begraven wil worden of toch gecremeerd.”

Respectrum Crematoria
Het crematorium maakt dus geen deel uit van een grote landelijke organisatie, maar van Respectrum Crematoria. Daar vallen op dit moment drie crematoria onder: in Dokkum, Hardenberg en Eelderwolde. Ook zijn er plannen voor crematoria in Duitsland.

Respectrum Crematoria heeft volgens de site de ambitie om meerdere, duurzame crematoria te openen en wil zoveel mogelijk inhoud en betekenis geven aan ‘klantwaardigheid’. Zij willen graag tegemoet komen aan de wensen van mensen die nu al hun uitvaartplechtigheid willen bespreken, aan nabestaanden en uitvaartverzorgers. Of in de woorden van Antoinette Rutgers: “Mensen hebben vaak geen idee wat er allemaal mag en kan. Veel mensen weten nog niet, dat ze keuzevrijheid hebben. Wij zijn er voor iedereen: of en waar je verzekerd bent en al dan niet aangesloten bent bij een vereniging. Het maakt niet uit.”

BREEAM-certificaat
Duurzaamheid is een belangrijk aspect voor het crematorium en daarvoor heeft zij het BREEAM-certificaat gekregen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Om aan dit keurmerk te voldoen, moet ook tijdens de bouw aan duurzame eisen worden voldaan.

Op het dak zitten 150 zonnepanelen en voor de oven wordt gebruik gemaakt van een warmteterugwinningsysteem. Lampen gaan automatisch aan en uit en voor de Wateropvang is er een verbinding met het Eelderdiepje. Verder zijn vogelhuisjes geïntegreerd in de buitenmuur, zijn er nestkasten en bijenhotels in de tuin aanwezig, worden voor de beplanting bloemenmengsels gezaaid en ook het maaibeleid is erop aangepast. Al het afval wordt gescheiden afgevoerd voor hergebruik, dat geldt zelfs voor overblijfselen na de crematie, zoals inwendige protheses.

Open Avond
De Open Avond op woensdag 26 juni van 19.00 – 21.00 uur biedt geïnteresseerden de gelegenheid om het hele crematorium van binnen te bekijken. U kunt zich laten informeren over alle mogelijkheden. Bent u dan niet in de gelegenheid, dan kunt u altijd een persoonlijke afspraak maken voor een rondleiding of het bespreken van uw uitvaartwensen.

Organisch geheel
Terugfietsend van dit interview ervaart uw verslaggever dit allemaal als een organisch geheel. Hopelijk wordt de directe omgeving van het crematorium dan ook niet volgebouwd. Dat zal het begrip van ‘ruimte’ helemaal teniet doen. Zelfs het vogelconcert aan de Madijk in de Peizerweering lijkt onderdeel uit te maken van het crematorium. En deze manier van omgaan met de omgeving, de klanten en het team past ook goed in de Betekeniseconomie/Donuteconomie.

Informatie over het crematorium kunt u vinden op: www.crematoriumommelandenstad.respectrum

Foto’s: Crematorium Ommeland en Stad