Spelenderwijs maken de leerlingen kennis met de wereld de drones. Bij DroneHub in Eelde krijgen ze alles te horen over drones en mogen ze zelfs met een drone vliegen. Dat allemaal om hun creativiteit te delen met ondernemers.

AdoptIDee
Via het project AdoptIDee werken leerlingen van de basisscholen Joseph Haydn en de Boerhaaveschool in Groningen samen met ondernemers om antwoorden te vinden om probleemstellingen van de ondernemers. ‘Kinderen zijn verreweg het meest creatief’, vertelt Wouter van Dijk van initiatiefnemer PNO Consultants. ‘Naarmate je ouder wordt, kom je meer in het keurslijf van werk en ritme en wordt je juist minder creatief. Volwassenen zijn veel minder creatief en die moeten juist het probleem oplossen, van daaruit is het idee ontstaan om te zeggen: laten we die problemen maar oplossen door mensen die echt creatief zijn, namelijk de kinderen.’

En zo gezegd zo gedaan. Van Dijk pitchte zijn idee bij de Joseph Haydn school en vanaf daar ging het balletje rollen. De vraag waar de achtste groepers zich de afgelopen weken mee bezig hebben gehouden is hoe een drone in de toekomst ingezet kan worden. ‘Het idee was dat je met iets moest komen wat de wereld zou verbeteren en dat je daarvoor de drones in kon zetten, voor bijvoorbeeld het milieu of de politie’, vertelt leerling Sophie.

Ideeën
De leerlingen kwamen de afgelopen periode met veel verschillende ideeën. ‘Wij hebben nu een drone ontworpen die de plastic soep uit de zee haalt met een heel groot net’, vertelt Liam. Zijn werkgroep vond het belangrijk om zich daar mee bezig te houden omdat veel dieren door dat plastic in te slikken, overlijden.

Sophie haar groepje komt juist met een nieuwe politiedrone: een drone die naar de mensen toe gaat als de politie een melding heeft gekregen. De drone kijkt dan of het inderdaad nodig is dat de politie komt of niet. Hiermee hoopt Sophie dat de mankracht van de politie beter benut wordt: ‘Er worden heel veel meldingen gedaan die niet echt nodig zijn en er komen al politiemannen te kort.’

Zij zijn de toekomst
Ook hun leraar beaamt wat Van Dijk eerder zei: ‘Kinderen zijn ontzettend creatief en bedenken dingen waar anderen niet opkomen. Zij zijn de toekomst en het is gewoon belangrijk dat zij nadenken over wat belangrijk is over twintig of dertig jaar, wanneer zij werkende zijn in de maatschappij.’

De ondernemer is  in de klas geweest  en de leerlingen hebben afgelopen vrijdag bij de bedrijven gekeken wat er allemaal speelt.

De einddag van dit project is 21 juni. De leerlingen van beide scholen presenteren hun oplossingen voor de vraagstukken van de ondernemers. De jury beslist welk werkgroepje het beste idee heeft. ‘En dan maar hopen dat de ondernemer met het idee aan de slag gaat’, vertelt Van Dijk. En de scholieren? Die worden er volgens Van Dijk dan actief bij betrokken en krijgen ‘natuurlijk eeuwige roem’.

Bron: rtvnoord.nl