Het liet een tijd op zich wachten, maar nu is het rapport over de huidige huisvesting van de brandweerkazerne bij Groningen Airport Eelde af. Deze bevestigt opnieuw: de kazerne bij het vliegveld voldoet niet.

Aandeelhouders wachtten op dit rapport om een beslissing te nemen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne.

Uitstel
De kazerne op het vliegveld is al vier jaar afgekeurd. Het gebouw voldoet niet aan de arbonormen en is ook milieutechnisch niet op orde. Dit terwijl er wel brandweerlieden overnachten. De enige reden dat de kazerne nog gebruikt mag worden, is dat er zicht is op een nieuw gebouw.

Lees verder op: Dagblad van het Noorden