Harm Post, voorheen baas van de Eemshaven, is een jaar geleden door de aandeelhouders van de luchthaven ingehuurd om te kijken naar mogelijkheden om meer geld te verdienen aan activiteiten rondom Groningen Airport Eelde. Hij heeft ze opgeschreven in een rapport met de titel: ‘GRQ BusinessPark: Kansen voor bedrijven, groei voor Groningen Airport Eelde’. (GRQ staat voor het vliegveld, red.) Doel van het rapport is meer inkomsten genereren voor de verliesgevende luchthaven.

Weinig economische activiteiten
In opdracht van de aandeelhouders van de luchthaven heeft Post gekeken naar wat er allemaal mogelijk is op de terreinen rondom de luchthaven. Tot op heden wordt daar maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. De laatste uitbreiding was het pand van Cirrus. Verder staan er een tweetal kantoorpanden.

Het vertrek van Nordica Air eind vorig jaar heeft wel een rem gezet op plannen en investeringen, meldt Post in zijn eindrapportage. Nordica verzorgde verbindingen met Kopenhagen en München. Van daaruit kon je verder de wereld over vliegen.

Een plan voor een hotel staat voorlopig even stil. En investeringen in horeca en winkels in de vertrek- en aankomsthal liggen voorlopig ook in de la.

Volgens Post zijn er mogelijkheden. “Meer bedrijvigheid geeft Groningen Airport Eelde een stevigere basis. De kansen liggen er, laten we ze benutten. De initiatieven hebben potentie. De huidige gunstige economische omstandigheden ondersteunen de mogelijkheden en vanuit de overheden zijn de financiële middelen geboden om te investeren.”

Maar, zo waarschuwt hij meteen: “Ik wil waken voor overspannen verwachtingen. Hoe kansrijk ideeën ook zijn, plannen hebben veelal een horizon van middellange- en lange termijn.” En dus is het moment waarop de investeringen vruchten afwerpen nog heel ver weg.

Geen overspannen verwachtingen
Harm Post heeft met verschillende bedrijven, kenniscentra en plannenmakers gesproken over de initiatieven. Voor een deel zijn ze al in een stadium dat er mee aan de slag kan worden gegaan, voor een deel komt het niet verder dan een idee.

Groningen Airport Eelde kan de inkomsten vergroten door het aantal start- en landingen van vliegtuigen te laten groeien. Daarnaast kan grond in erfpacht worden uitgegeven. Investeerders zijn er wel volgens Post.

Luchtvaartcampus op Eelde
In het rapport worden verschillende ideeën en plannen beschreven. Een voorbeeld is een opleidingscentrum voor personeel in de luchtvaart: de Dutch Aviation Campus. Dat is een plan van verschillende opleidingsinstituten en luchtvaartmaatschappijen samen.

Het gaat om een opleiding voor piloten, cabinepersoneel en luchtvaarttechnici. Vliegmaatschappijen nemen leerplekken af en leerlingen krijgen een baangarantie. De KLM Flight Academy zou er geen concurrentie van ondervinden. Bij deze luchtvaartschool worden piloten specifiek voor de KLM opgeleid.

Een logistiek centrum
Over een nieuw logistiek centrum wordt ook gesproken. Vanwege de ligging vlakbij de A28 zou het uitermate geschikt zijn als logistieke hotspot. Met name voor webwinkels. Vracht wordt via de lucht aangevoerd.

Een ondernemer met honderden webwinkels in achttien landen zou belangstelling hebben. Net als een onderwijsinstelling. Er zijn plannen om te investeren in een ‘zichtlocatie’ aan de Burgemeester Legroweg in Eelde. Daarbij werken de ondernemer en een onderwijsinstelling samen. De onderwijsinstelling zorgt voor opleidingen op het gebied van logistiek.

Paarden de lucht in
Nog een mogelijkheid is een transportfaciliteit voor paarden en ander vee. Schiphol is op dit moment de enige luchthaven waar faciliteiten zijn om paarden en vee te transporteren met het vliegtuig naar het buitenland. “Vertegenwoordigers van de noordelijke paardensportsector hebben behoefte aan een alternatief”, zo schrijft Post. Er is wel een forse investering voor nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor de Animal Airport Facility Groningen.

Of de bouw van een zogenaamde pre-production hal: een repetitieruimte voor internationale artiesten en acts. Op deze plek kan je licht, geluid en decor uitproberen. Ook is het te gebruiken als hal voor eigen showproducties en producties van buiten. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.

Luchthavenvilla’s
Naast deze grotere plannen is er volgens Post ook ruimte voor andere zaken. Een tankstation bijvoorbeeld, uitbreiding van de helikopterhaven met mogelijkheden voor onderhoud van helikopters, het uit elkaar halen van vliegtuigen en een nieuw kantoorgebouw. En misschien wat minder realistisch, maar wel als plan, zijn luchthavenvilla’s langs de rand van het terrein voor mensen met een eigen vliegtuig.

Er is nog wel een probleem. Dat is het bestemmingsplan. In dit boekwerk staat dat er alleen maar luchthaven gerelateerde bedrijven zich kunnen vestigen op het terrein van GRQ Businesspark. Dat moet anders volgens Post. “Dat remt de ontwikkeling van de luchthaven en die van het GRQ Businesspark in het bijzonder.” De gemeente Tynaarlo moet hiermee aan de slag.

Aangepast bestemmingsplan
Het eindrapport wordt besproken in de aandeelhoudersvergadering en de raad van commissarissen. De komende jaren zal duidelijk worden of de plannen echt realistisch zijn of uiteindelijk toch stranden. Tot op heden zijn er vaker plannen gerealiseerd en heeft het Noordelijke bedrijfsleven aangegeven de luchthaven belangrijk te vinden. Maar daar bleef het meestal ook bij.

Bron en foto: rtvdrenthe.nl