Vanavond presenteert de jongerenraad ‘Jong Tynaarlo’ zich aan de gemeenteraad. De acht leden van Jong Tynaarlo gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de politiek over onderwerpen die jongeren aangaan. Zij worden hierin begeleid door de jongerenwerkers van de sociale teams en een beleidsmedewerker van de gemeente.

Tijdens de presentatie stellen de leden zich voor en krijgen raadsleden als eerste het promotiefilmpje van Jong Tynaarlo te zien. Daarna verzorgen de jongeren een quiz voor de raadsleden en gaan ze met hen in gesprek. De jongste deelnemer aan de jongerenraad is Floor van Dijk uit Paterswolde. Ze is 10 jaar en zit op De Westerburcht.

De jongerenraad is ontstaan nadat de raad in oktober 2017 een initiatiefvoorstel aannam om aan de slag te gaan met jongerenparticipatie. Met als doel om meer jonge mensen bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Het college kreeg de opdracht te onderzoeken hoe dit vorm zou kunnen krijgen in de gemeente.

Hierop heeft de gemeente begin 2018 een enquête uitgezet, waar 57 jongeren tussen de 11 en 22 jaar op hebben gereageerd. Met onder andere de vragen of ze het belangrijk vinden dat de gemeente weet wat hun mening is, over welke onderwerpen ze mee willen praten en op welke manier ze betrokken willen worden. Daarna zijn bijeenkomsten geweest met geïnteresseerde jongeren. Hen is onder andere voorgelegd welke vorm van jongerenparticipatie hen het meest aanspreekt. Hier is de jongerenraad uit voortgekomen.

Ze hebben ondertussen gesproken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. En de jongerenraad van de gemeente Assen heeft hen een presentatie gegeven over hun ontstaan en hoe ze te werk gaan. Nadat de jongeren zich aan de gemeenteraad hebben voorgesteld, gaan zij zich ook presenteren aan inwoners.

Foto: flickr.com