Na de zoveelste raadsvergadering in Tynaarlo over wel of geen megasupermarkt, is de wijk geen spatje wijzer. Dat is een notendop de uitkomst van de raad van Tynaarlo gisteravond over de slepende supermarktkwestie. Urenlang beraad heeft niets opgeleverd, behalve dan een kleine knieval van VOF Ter Borch en een VVD-motie waarover de stemmen staakten. Maar die mag op herhalingsoefening.

Ineens kleinere supermarkt
De avond begon al bijzonder. Want de projectontwikkelaar kwam gisteren, vlak voor de raad begon, op de valreep met een kleinere supermarkt, minder parkeerplaatsen, meer afstand tot scholen, meer groen en meer aandacht voor verkeersveiligheid.

De brief met het alternatief kwam eind van de middag binnen op de mail van de raadsfracties, nadat de projectontwikkelaar eerder al bij het college langs was geweest. De vastgoedondernemer ziet namelijk de bui al hangen dat het grote supermarktplan met 3000 vierkante meter vloeroppervlak weggestemd wordt. Te groot, erg onveilig voor al het schoolverkeer in de buurt en ten koste van te veel groen, volgens bewoners en fracties. En daarom dreigt in de raad het supermarktplan stuk te lopen met twaalf tegenstemmers en elf voorstemmers.

Raad moet opdracht geven
Maar zover is het nog altijd niet. Eerst is er de brief met het nieuwe alternatief, waarmee VOF Ter Borch door het college keurig was doorverwezen naar de raadspartijen. ‘Daar moet je zijn’, zo was het devies van B en W.

“De raad is opdrachtgever, die moet aangeven wat ze van ons als college willen”, was de uitleg van wethouder René Kraaijenbrink. “Ik ben uitvoerder. De raad stelde eerder dat er bij Ter Borch een supermarkt van 3000 vierkante meter moest komen. Maar moet het minder, zoals in het alternatief dat er nu ligt, dan moeten ze met een nieuwe opdracht komen. Ik wacht dat af.”

Geluisterd naar de geluiden
Volgens de projectontwikkelaar is het verhaal simpel, waarom ze nu ineens toch een beweging maken en met een iets minder grote supermarkt komen. Ook al is 500 vierkante meter minder vloeroppervlakte – van 3000 naar 2500 vierkante meter – niet meteen spectaculair te noemen.

“We hebben geluisterd naar de geluiden vanuit de wijk en de raadsvergadering van twee weken geleden en willen graag bouwen met draagvlak. Vandaar dat we deze beweging hebben gemaakt”, aldus woordvoerder Mark Pol namens de projectontwikkelaar. Maar veel wijzer werden ze er gisteravond niet van. De wijkbewoners niet en ook de ontwikkelaar niet.

Het alternatief werd inhoudelijk niet besproken. Want het was zomaar ineens een brief, op het allerlaatste moment gestuurd door de projectontwikkelaar. En die kon niet zomaar serieus onderdeel uitmaken van de raadsvergadering waar gisteravond al het andere grote plan voorlag en meer dan honderd vooral negatieve zienswijzen erop, volgens een raadsmeerderheid.

Motie
En ook een in allerijl klaargestoomde motie door de VVD kwam inhoudelijk verder niet aan bod. De motie luidt dat het college opdracht moet krijgen om eens goed uit te zoeken ‘hoe en of het kleinere supermarkt-alternatief ook zomaar in de huidige bestemmingsplanprocedure gefietst kan worden’. Want daar waren ze voor de megasupermarkt immers al een aardig eindje mee op weg. “En alles weer over doen, dat kost ook enorm veel tijd.”

Ook wil de VVD weten wat de juridische en financiële consequenties zijn, als het grote supermarktplan wat er ligt voor Ter Borch door de raad alsnog wordt weggestemd. “Wat kost ons dat? Want de projectontwikkelaar heeft in de pers gedreigd met een procedure en een claim, omdat we eerder als raad al ja hebben gezegd. Ik wil dat risico niet nemen, want het gaat wel om gemeenschapsgeld”, aldus VVD-voorman Gezinus Pieters.

Maar alles blijft in Tynaarlo nog weer langer boven de markt hangen. Want een stemming, alleen al om de motie wel of niet in stemming te brengen, die staakte al met elf stemmen voor en elf tegen. En zo duurt de supermarktsoap in Ter Borch nog wel even. In elk geval twee weken, want dan komt de raad weer bij elkaar.

Een schandaal
Of de projectontwikkelaar er langzamerhand, na zes jaar plannenmakerij, niet helemaal zat van wordt? “We wachten af wat de raad straks doet, want we willen graag dat plan realiseren, desnoods aangepast, vandaar onze beweging”, klinkt het diplomatiek.

VVD-raadslid Gezinus Pieters is minder diplomatiek wanneer hij gevraagd wordt naar het maar voortduren van deze supermarktsoap. “Als VVD’er vind ik het een schandaal dat de overheid zolang werk heeft om een beslissing te nemen. En dat reken ik mezelf ook aan, maar mijn invloed is maar heel beperkt.”

Lees hier meer over in de Dorpsklanken van 15 mei.

Foto: Johan Wolfard
Bron: rtvdrenthe.nl