Kan de raad eerdere besluiten terugdraaien?
De gemeenteraad moet zich definitief uitspreken over de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan om de supermarkt te mogen bouwen. Het is het sluitstuk van een al zes jaar lopende procedure. Vijf keer heeft een krappe raadsmeerderheid vóór gestemd. Aan de orde is nu of ingediende zienswijzen van belanghebbenden nieuwe inzichten opleveren en of de gemeente voldoende aan bezwaren tegemoet komt. Inmiddels tekent zich een raadsmeerderheid af tégen het plan. De PvdA vindt dat de gemeente er onvoldoende in is geslaagd de supermarkt goed in de omgeving in te passen. Daarmee kan het een ingewikkeld juridisch vraagstuk worden. Kan de raad de eerdere besluiten terugdraaien?

Ja, dat kan en wel hierom:
Voormalig wethouder Nina Hofstra (VVD) heeft namens de gemeente een contract gesloten met Heymans Vastgoed bv en Hollestelle Vastgoed Ontwikkeling bv om de benodigde grond, eigendom van de gemeente, aan de bedrijven te verkopen, zodat zij er een supermarkt kunnen bouwen.

De Eelder ondernemersvereniging EP Zakelijk, die tegen het supermarktplan is, vroeg het contract op met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Grote delen, zoals de koopsom, zijn zwart gelakt, maar er staan ontbindende voorwaarden in: de raad heeft het laatste woord over de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.

Kat in het bakkie dus, vindt advocaat Peter Sluyter van EP Zakelijk. Hij schrijft in een brief aan twijfelende raadsleden dat ze gerust tegen kunnen stemmen. ,”De zienswijzenprocedure is geen rituele dans’’, stelt Sluyter. ,”Als de raad het plan alsnog afwijst, is dat het ondernemersrisico van de projectontwikkelaars.’’

Nee, dat kan niet en wel hierom:
Verantwoordelijk wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) waarschuwt in het raadsvoorstel voor juridische claims van de projectontwikkelaars. Die laten het er niet bij zitten, hebben ze al gezegd, en ook zij hebben advocaten. Aan de overeenkomst tussen Nina Hofstra en de ontwikkelaars lag al een raadsbesluit uit 2013 ten grondslag.

Eigenlijk heeft de raad al ingestemd, vinden de projectontwikkelaars. Er zijn 84 zienswijzen tegen het plan ingediend, 20 voor en 2 waren neutraal. De argumenten van de tegenstanders waren eerder ook al bekend. Opmerkelijk is vooral dat 20 indieners voor zijn. Meestal laten voorstanders niets van zich horen.

In een andere supermarktkwestie, die op het PBH-terrein in Zuidlaren, heeft de gemeente een stevige tik op de vingers gekregen van bestuursrechter Jaap de Vroome. Kraaijenbrink had niet verwacht dat die supermarktuitbater Hans Hendrikse zo volmondig gelijk zou geven.

Mede daarom vreest hij weer een strop. Als de supermarkt niet doorgaat, kan de gemeente de grond niet verkopen aan Hollestelle en Heymans. En zij kan een schadeclaim tegemoet zien. De raad kan dus ja of nee zeggen, maar een nee kan de inwoners van Tynaarlo veel geld kosten.

Morgenavond beslist de gemeenteraad over deze slepende kwestie.

 

Foto: Dorpsklanken

Bron: dvhn.nl