Vanmorgen kregen acht inwoners van de gemeente Tynaarlo van burgemeester Marcel Thijsen in de Dorpskerk in Vries een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Vier van de onderscheidingen gingen naar dorpsgenoten uit Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.

Hoogste onderscheiding

Op deze laatste werkdag voor Koningsdag worden in heel Nederland lintjes uitgereikt aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. In Drenthe is één persoon benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om dr. Michel Johannes Leendert de Jongste uit Paterswolde. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn werk als cardioloog bij het UMCG en de oprichting van de internationale organisatie voor neurostimulatie. Daarbij draait het om ruggenmergstimulatie met behulp van stroomstootjes om pijn op de borst tegen te gaan.

Lid en Ridders

De heer Jan Freerk Huizinga uit Eelderwolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  De heren Hendrikus Johannes de Groot uit Eelde en Jelte Gert Penninga uit Eelderwolde zijn onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Penninga kon in verband met verblijf in het buitenland voor zijn werk vandaag niet bij de uitreiking aanwezig zijn.

Het heeft Zijne Majesteit behaagd…

Tijdens de ceremonie zette burgemeester Thijsen de te decoreren inwoners nog eens flink in het zonnetje. In het bijzijn van familie, vrienden en dierbaren zette de burgemeester treffend uiteen wat zij hebben betekent voor de samenleving. Iedere speech sloot hij steevast af met de woorden: “Het heeft Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot…’’ Daarna speldde hij de eervolle onderscheiding op.

Hoogte van de onderscheidingen

De hoogte van de onderscheiding hangt af van de inspanningen die iemand heeft geleverd voor de samenleving. De meeste mensen worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn vooral vrijwilligers die iets betekend hebben voor een vereniging of activiteit in de buurt. Daarna volgt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft in totaal zes graden. Naast lid en Ridder kun je ook benoemd worden tot Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

Op de foto [Jan Willem van Bruggen] staan alle gedecoreerden van de gemeente Tynaarlo. V.l.n.r. zijn dat: De heren De Jongste, Van der Woude (Zuidlaren), Vos (Zuidlaren), De Groot, Munting (Zuidlaren), Thijsen, Huizinga, mevrouw Lugtenborg-Hofman en de heer Lugtenborg (Zuidlaren).

Lees hier meer over in de Dorpsklanken van 1 mei. 

Bronnen: rtvdrenthe.nl, dvhn.nl en Gemeente Tynaarlo