Meer draagvlak voor nieuwe denkrichting?

De planvorming voor de locatie Doedens en de voormalige showroomlocatie duurden voort. Anderhalf jaar geleden werd het plotseling heel stil nadat de bevolking de massale bouw, die VastGoud presenteerde, afschoot. Er is gewerkt aan een nieuwe denkrichting waarmee VastGoud afgelopen week langs belanghebbenden en omwonenden ging. Hoogtepunt was de bijeenkomst afgelopen maandag in ’t Loughoes voor het gehele dorp.

Afgelopen zaterdag 16 maart vond er een ochtend plaats voor de direct omwonenden. Uiteraard was Dorpsklanken ook van de partij. Architect Harry Nanninga van HJK architecten presenteert, na een korte inleiding door Donate Teeninga- Kooger van VastGoud, de nieuwe denkrichting. Zorgvuldig neemt Nanninga de ruim twintig aanwezigen mee van blokvormen naar een uiteindelijk ontwerp van hoe de Hoofdweg en de Strubbenstraat er uit kunnen gaan zien. Het publiek corrigeert: Burgemeester Strubenweg. De naam blijft moeilijk, geef hij toe. Ook tijdens de bijeenkomst maandagavond.

Nanninga die ooit de renovatie deed van ’t Loughoes is dus geen onbekende in Eelde: “Het is een bijzondere plek met een lange voorgeschiedenis”, weet hij. Nanninga vindt dat er twee sferen zijn rondom het nieuwe ontwerp. De Hoofdweg zijde is wat hem betreft Dorps-stedelijk/Randstedelijk. De Burg. Stubenweg meer dorps waar je een ‘achtertuin’ gevoel moet krijgen.

“We zijn doorgegaan op volumes die er waren. De ingang voor de parkeergarage komt in dit ontwerp tegenover de eerste tweekapper op de hoek van de Strubenweg”. De bewoners daar reageren niet enthousiast. De schetsen bij dit artikel laten zien dat er geen platte dozen worden gebouwd maar alle bouw krijgt een kap. De panden die aan de Strubenweg zijn meer schuurachtig. “Vroeger maakten we schetsen met een viltstift. Nu ziet alles er dankzij de computer levensecht uit”.

Hoe hoog wordt het vraagt een van de aanwezigen afgelopen zaterdag. “Ik ben eigenlijk boos. We hebben anderhalf jaar gewacht en dan komt er zo’n schets? En waarom moet die ingang voor de parkeergarage daar? En hoe hoog wordt het gebouw eigenlijk? Ik zie geen verschil met de massaliteit van het eerdere ontwerp”.

Volgens de Vries van VastGoud mag er tot 16 meter hoog worden gebouwd. “Wij bouwen maar tot 9 meter”. Het beeldkwaliteitsplan laat zien dat hoger dan 9 meter bebouwing alleen aan de achterzijde van het plan mogelijk is en niet aan de Hoofdweg. Nanninga: “We zijn hier om te horen wat u denkt van de denkrichting”.

Na nog wat meer plenaire vragen is het tijd voor koffie. Jan Tent van de Dorpskerk: “Er is wel wat gebeurd. Dit plan leeft meer al vind ik het nog te grootstedelijk. Ik vind de Hoofdweg niet stedelijk. Het is een verkeerd woord. Het is een kwetsbare plaats met de kerk en het museum. Dit plan toont wel meer differentiatie, dat is goed. Ik ben benieuwd naar rooilijn aan de Hoofdweg.

Anke Flik van Museum de Buitenplaats vind het beter, maar nog steeds te massaal. “Wanneer gaan we een echt plan zien met een maquette? Ik vind dit echt veel beter, maar we zijn er nog niet”. De Vries legt uit dat de bijeenkomst maandag voor iedereen ook door de politiek bezocht gaat worden. Na maandag kunnen we met de reacties nog aanpassingen doen. Als de gemeente dan akkoord is kan het plan officieel ter visie worden neergelegd en is er drie maanden gelegenheid om te reageren”.

Abel Vedder is gekomen namens zijn ouders die in de buurt wonen. Hij vindt het nieuwe plan veel beter al zijn de tuinen achter Hoofdwegappartementen wat eng naar zijn idee. De reacties zijn verschillend. Zo twijfelt er iemand aan de hoogte. Een ander geeft aan: “Ik zou het mooi vinden als dit het wordt”. Een van de aanwezige ondernemers wijst op de parkeerplaatsen. “Er is nu al te weinig”. Een omwonende vult aan: “Als bewoners bezoek krijgen of hun caravan kwijt moeten gaat dat ten koste van de parkeerruimte voor het winkelend publiek.

Op maandag werd de bijeenkomst van zaterdag herhaalt met ruim 100 belangstellenden. Bij de eerste bijeenkomst waren diverse mensen al benieuwd naar de verkoopprijzen. 

Wat is er anders in dit plan ten opzichte van het vorige plan? Waren er in de eerste versie 34 appartementen gepland. In dit nieuwe plan zijn dat er 33. Het gebouw is minder hoog. Waar het eerste plan nog een hoogte had van ruim 12 meter reikt de nok in dit plan niet hoger dan 10 meter. Het schuine dak gaat in twee hellingen naar boven.

Verder zijn in dit nieuwe plan vier kleinere appartementen gepland van 64 vierkante meter met een richtprijs tussen de 190 en 200 duizend euro. Gezien het woningmarktonderzoek van de Gemeente Tynaarlo lijkt dat een schot in de roos omdat hier juist behoefte aan is. De appartementen variëren van 64 vierkante meter tot 170 vierkante meter voor ieder van de drie geplande penthouses.