Vier jaar burgemeester Marcel Thijsen

Marcel Thijsen vindt het leuk om de vragen voor de rubriek vier vragen en een foto te beantwoorden. Met name de vraag wat hij zou veranderen als je burgemeester zou zijn, inspireert hem tot het formuleren van een volstrekt eigen, door hemzelf als provocatief bestempelde mening.

Het laatste interview met Dorpsklanken was 15 april 2015, we zijn nu vier jaar verder. De gemeente Tynaarlo heeft een burgemeester die niet bang is om zich uit te spreken. Ook daar waar het gaat om politiek gevoelige punten. Naar aanleiding van de verkiezingen van vandaag had Dorpsklanken een gesprek met de burgemeester. Marcel Thijsen is zeer tevreden met zijn functie: “Van je hobby je beroep maken is mooi, ik praat graag met mensen. En dat is iets wat je als burgemeester toch voor een groot deel doet. Als ik lid ergens van ben, bemoei ik me met de organisatie, dat aspect vind ik leuk. Ik maak wel lange dagen.” Het bevalt de burgervader oprecht om in Zeegse te wonen. De rust en de ruimte roemt hij, daarnaast is hij erg onder de indruk van de naastenliefde en gastvrijheid van de inwoners. “Als er iemand in de gemeente komt wonen, zoals een statushouder, helpen de buren met de inrichting en komen met spullen aanzetten die ze nodig hebben.”

Het verschil maken als burgemeester

Vergeleken met vier jaar geleden heeft hij naar zijn gevoel zijn stempel op het wel en wee en het reilen en zeilen van de gemeente gezet:  “Er is toch het een en ander veranderd, bij de 2e raadsvergadering liep de oppositie nog weg. Dat zal nu niet meer gebeuren. Er zijn stappen in de goede richting gezet. Toch moet je soms moeilijke maatregelen nemen. Vanwege de bezuinigingen zijn er 25 mensen ontslagen. Dat moet goed begeleid worden. Ook wordt er nu goed gediscussieerd. We hebben een kritische maar betrokken raad. Vaak worden er zelfs unaniem besluiten genomen. Het kwam in het begin wel voor dat er een half uur over de agenda gediscussieerd werd. Dat gebeurt nu niet.”

Het gemeentebestuur is er altijd op de laatste dag van het corso, moet ze niet eens eerder op de werkvloer komen kijken? “We komen niet alleen op de laatste dag, als ik kan, kom ik wel kijken bij een aantal corsowijken, maar ik wil niemand voor de voeten lopen. Als ik aankondig dat ik ergens kom, wordt er niet gewerkt.”

Met vakantie alleen via vliegveld Eelde

De burgemeester is enthousiast over Groningen Airport Eelde en is dan ook bewust de afgelopen drie keer met vakantie gegaan via het vliegveld, hij heeft er speciaal zijn vakantiebestemming om aangepast. “Het vliegveld hoort bij de infrastructuur van het Noorden, we moeten dat koesteren. Het is een een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en evenementen, dat wordt onderschat. We moeten er wat voor over hebben.” Marcel Thijsen is een grote voorstander van burgerinitiatieven en een zo gering mogelijke bemoeienis van de overheid. Zou Eelde niet wat meer herkenbaar moeten zijn als bloemendorp, bijvoorbeeld door plantenbakken? “De overheid moet zich daar niet mee bemoeien, het moet van het dorp zelf uitgaan. Het moet van onderop komen, van de bevolking. Daardoor is de OZB belasting in Tynaarlo relatief laag, omdat de overheid zich er niet mee bemoeit. Als men meer groen wil en dat wil laten aanleggen door de overheid moet men dat voorstellen, het betekent wel dat er meer belasting betaald moet worden. Ze kunnen het ook zelf doen.” De gemeente Tynaarlo bestaat uit drie verschillende kernen die weinig verband hebben, hoe is dat voor hem als burgemeester. “Er zijn gemeenschappelijke kenmerken van de kernen. Het Drentse gevoel, gastvrijheid en naastenliefde is wel gemeenschappelijk. Toch is de eigen identiteit, die de drie kernen duidelijk kenmerken goed.”  Zou het gemeentebestuur niet wat meer moeten overleggen met de winkeliersvereniging in Eelde? “In het participatieproces moeten we nog een hoop leren. Het is niet altijd goed gegaan, maar we proberen er wel van te leren. Als gemeente zien we dat meer invloed van de burgers belangrijk is. De tijd van het expertmodel is voorbij. Dat de gemeente wel even zal vertellen wat goed is voor de bevolking.” Wat vindt u van de lerarenstaking van vandaag, vrijdag 15 maart? Het doel, daar staat hij achter, maar staking is een ultiem middel en dat vindt hij op dit moment niet gepast.

Geen stemadvies, wel tegen one-issuepartijen

Heeft u een stemadvies voor woensdag?  De burgemeester heeft een groot vertrouwen in de democratie. Pluriformiteit is belangrijk, hij geeft geen advies, hij staat boven de partijen. Is bewust geen lid van een politieke partij. Hij is echter niet voor one-issuepartijen. “Democratie is belangrijk, ik ben voor een gekozen burgemeester en officier van justitie. Als ze niet goed functioneren worden ze wel weer weggestemd.” Hij onderkent dat hij in dat geval nooit als burgemeester van Tynaarlo zou zijn gekozen, hier kende men hem immers niet, maar wel in Wijchen waar hij vandaan komt. En dan zou deze gemeente verstoken zijn gebleven van deze inspirerende burgemeester die een verfrissende blik van buitenaf meebracht en daarmee invloed op het bestuurlijk functioneren van de gemeente. Over een jaar zit zijn 6-jarige termijn er op, hij heeft het nog erg naar zijn zin en denkt nog het nodige toe te kunnen voegen. De gemeente Tynaarlo kan nog veel plezier van deze burgemeester hebben. Om zijn staat van dienst en het vervullen van zijn onafhankelijke rol, wordt hij door veel dorpsgenoten gezien en gewaardeerd.